Från Monarki till Republik: När blev Frankrike den nation vi känner idag?

Jacques Perrier

Från Monarki till Republik: När blev Frankrike den nation vi känner idag?

Frankrikes väg från monarki till republik

Historien om hur och när Frankrike blev republik är en berättelse om omvälvande förändringar och politisk dramatik. Det var den 4 september 1870 som Frankrike tog steget från att vara ett kejsardöme till att bli en republik. Detta skedde i kölvattnet av det katastrofala nederlaget i kriget mot Tyskland, där kejsar Napoleon III och tusentals franska soldater tillfångatogs. Nyheten om kejsarens avsättning och republikens utropande från Paris stadshus blev startpunkten för en ny era i Frankrikes historia.

Gallien och romersk dominans

Frankrikes historia sträcker sig långt tillbaka i tiden, ända till järnåldern och de första skriftliga källorna. Området som romarna kallade Gallien var bebott av keltiska folk, huvudsakligen gallerna, med ett eget språk – galliska. Med tiden etablerade greker, romare och karthager kolonier längs Medelhavskusten och på närliggande öar. Under senare delen av 100-talet f.Kr. annekterade den romerska republiken södra Gallien som provinsen Gallia Narbonensis, och under Julius Caesar erövrades resten av Gallien i de galliska krigen mellan 58 och 51 f.Kr. Gallien integrerades alltmer i det Romerska riket och en gallo-romersk kultur började ta form.

Från Karolingiska riket till Capetingernas uppgång

Det medeltida Kungariket Frankrike växte fram ur den västra delen av Karl den stores karolingiska rike, känt som Västfrankiska riket. Detta rike fick ökad betydelse under Huset Capets styre, grundat av Hugo Capet år 987. Under denna period befästes kungamaktens ställning och Frankrike började ta form som en nation.

Hundraårskriget och nationalismens födelse

Hundraårskriget, en konflikt som formellt pågick mellan 1337 och 1453, hade en djupgående inverkan på den franska nationalismen. Efter en successionskris som följde den sista direkt regerande Capeting-monarkens död, stod Frankrike och England mot varandra. Kriget slutade med en seger för Valois-dynastin, vilket ledde till en stärkt kungamakt och en ökad nationell sammanhållning.

Revolution och imperium – Frankrikes turbulenta 1800-tal

Under 1800-talet genomgick Frankrike en rad politiska omvälvningar. Franska revolutionen i slutet av 1700-talet ledde till monarkins fall och en period av republikansk styre, som dock avbröts av Napoleon Bonapartes kejsardöme. Efter Napoleons fall genomgick Frankrike flera regimförändringar – monarkin återinfördes, följt av en kortvarig andra republik och sedan ett andra kejsardöme, innan den mer bestående tredje republiken etablerades 1870.

Frankrikes roll i världskrig och europeisk enhet

Frankrike var en av de allierade makterna under första världskriget och kämpade mot Tyskland och centralmakterna. Under andra världskriget ockuperades landet av Nazityskland och den tredje republiken upplöstes. Större delen av landet styrdes direkt av Tyskland, medan södern kontrollerades av den samarbetsvilliga Vichyregimen till 1942. Efter befrielsen 1944 etablerades den fjärde republiken. Frankrike återhämtade sig långsamt och spelade en central roll i den europeiska enhetsprocessen som ledde fram till Europeiska unionen.

Från Galliens fält till Femte republikens födelse

Frankrikes omfattande och mångfacetterade historia har format landet till den moderna demokrati vi känner idag. Övergången från monarki till republik 1870 var en vändpunkt som påverkade den politiska, sociala och kulturella utvecklingen under de kommande århundradena. Den femte republiken, som grundades 1958 under ledning av Charles de Gaulle, är den regeringsform som fortfarande är i kraft och den har bidragit till att stabilisera landets politiska landskap.

Vanliga frågor och svar

I denna FAQ-sektion kommer vi att utforska några vanliga frågor om när Frankrike blev en republik. Detta är en betydande händelse i Frankrikes historia och har format landets politiska, sociala och kulturella landskap i århundraden.

När blev Frankrike en republik?

Frankrike blev en republik den 4 september 1870, efter Frankrikes nederlag i kriget mot Tyskland. Massorna stormade Palais Bourbon och tvingade deputerade att förklara Napoleon III avsatt. Republiken proklamerades från stadshuset i Paris.

Vad hände med Napoleon III?

Napoleon III och 105 000 franska soldater togs som fångar den 1 september 1870. Napoleon III släpptes i mars 1871, och när nyheten nådde Paris den 4 september stormade massorna Palais Bourbon och tvingade deputerade att förklara Napoleon III avsatt.

Hur var Frankrikes historia innan det blev en republik?

Frankrikes historia sträcker sig tillbaka till järnåldern, med de första skriftliga dokumenten som dyker upp under denna tid. Landet styrdes som en monarki, sedan kort som en andra republik och sedan som ett andra imperium, tills en mer varaktig franska tredje republiken etablerades 1870.

Vad hände med Frankrike efter det blev en republik?

Efter att ha blivit en republik var Frankrike en av de Triple Entente-makterna i första världskriget mot Tyskland och Centralmakterna, och en av de allierade makterna i andra världskriget, men erövrades av Nazityskland 1940. Den tredje republiken avvecklades, och större delen av landet kontrollerades direkt av Tyskland, medan södra delen kontrollerades fram till 1942 av den kollaborativa Vichy-regeringen. Efter befrielsen 1944 etablerades den fjärde republiken. Frankrike återhämtade sig långsamt och spelade en central roll i den europeiska enandeprocessen efter 1945 som ledde till Europeiska unionen.

Källa: Wikipedia