Varför firar Frankrike sin nationaldag den 14 juli? – En festlig tillbakablick på Bastiljdagen

Jacques Perrier

Varför firar Frankrike sin nationaldag den 14 juli? – En festlig tillbakablick på Bastiljdagen

Bastilledagen: En historisk överblick

Varje år den fjortonde juli kläs Frankrikes gator i blått, vitt och rött för att fira landets nationaldag. Men varför firar Frankrike sin nationaldag just den 14 juli? Det är en dag som markerar en viktig vändpunkt i landets historia – stormningen av Bastiljen 1789, en händelse som blev startskottet för den franska revolutionen. Även om denna dag ofta förknippas med just Bastiljens fall, är det även årsdagen av Fête de la Fédération 1790, en fest som symboliserade hoppet om enighet och en ny början för Frankrike.

Bastiljen, som en gång var ett fängelse och en symbol för kungamaktens godtycke, stormades av Paris invånare. Denna handling blev en symbol för frihet och folkets makt och har sedan dess präglat den franska identiteten. Fête de la Fédération, som ägde rum ett år senare, var tänkt att fira enigheten i nationen och grunda en konstitutionell monarki. Dessa två händelser, med ett års mellanrum, har smält samman till en dag som hyllar både revolutionens ideal och enigheten i det franska folket.

Från revolution till folkfest

Från att ha varit en dag präglad av politisk omvälvning och revolutionära strider, har den fjortonde juli utvecklats till en folkfest där fransmännen samlas för att fira sin nationella samhörighet. Under 1800-talet och framåt har dagen blivit en tid för gemenskap snarare än politiska demonstrationer. Detta har inkluderat allt från storslagna fyrverkerier till danser och konserter. Firandet har blivit en del av den franska kulturen och ett sätt för invånarna att uttrycka sin patriotism och kärlek till landet.

Den fjortonde juli är en dag då historien och nutiden möts. Från att initialt ha varit en dag för att minnas revolutionens segrar, har den med tiden blivit en mer inkluderande fest där man betonar vikten av samhörighet och nationell identitet. Det är en dag då man hedrar de som kämpat för Frankrikes frihet och samtidigt blickar framåt mot en ljusare framtid.

Nationaldagens politiska symbolik

Valet av nationaldag har varierat genom Frankrikes turbulenta historia, beroende på vilken politisk regim som varit vid makten. Efter revolutionen kom Napoleon Bonaparte att föredra andra dagar för att markera Frankrikes storhet. Det var inte förrän under tredje republiken som den fjortonde juli blev en officiell helgdag, år 1880. Detta val reflekterade republikens strävan att hedra revolutionens arv och dess ideal om frihet, jämlikhet och broderskap.

Under olika perioder i Frankrikes historia har dagen antagit olika betydelser. Under Vichyregimen under andra världskriget tonades firandet ned och fick en mer nationalistisk prägel. Efter kriget återupptog man firandet av den fjortonde juli som en dag för demokrati och frihet.

14 juli idag: Militärparader och folkliga traditioner

I dagens Frankrike är den fjortonde juli en dag fylld av festligheter och traditioner. Den mest framträdande händelsen är den storslagna militärparaden på Champs-Élysées i Paris, som visar upp landets militära styrka och är en hyllning till de som tjänar nationen. Denna tradition har sina rötter i början av 1880-talet och fortsätter att vara en central del av firandet.

Ett annat populärt inslag är brandmännens bal – ”le bal des pompiers” – som äger rum kvällen före nationaldagen. Dessa danser är öppna för allmänheten och erbjuder en chans för gemenskap och glädje. Dessa traditioner binder samman det moderna firandet med historiska händelser genom att både hedra det förflutna och fira nuet.

Bastilledagens mångfacetterade betydelse

Den fjortonde juli är en dag då fransmännen kan projicera sina egna uppfattningar om vad som firas. För vissa är det minnet av Bastiljens fall och revolutionens ideal som står i centrum, medan andra ser det som en tid för nationell enhet och stolthet. Denna mångfald av tolkningar bidrar till dagen bestående karaktär och gör att den fortsätter att vara relevant för dagens fransmän.

Bastilledagen är inte en statisk minnesdag utan en levande tradition som fortsätter att utvecklas och anpassas efter samhällets förändringar. Det är en dag då man kan fira de värden som ligger till grund för den franska republiken, samtidigt som man njuter av samvaron med familj och vänner.

I slutändan är Frankrikes nationaldag, firad den fjortonde juli, en komplex och dynamisk högtid som formats av olika historiska händelser och politiska regimer. Dess bestående natur grundar sig i den tvetydighet som omger dess innebörd, vilket tillåter individer att tolka och fira dagen på sitt eget sätt.

Vanliga frågor och svar

I denna FAQ-sektion kommer vi att utforska varför Frankrike firar sin nationaldag den 14 juli. Vi kommer att dyka djupt in i historien och förståelsen av denna viktiga dag, känd som Bastilledagen, och hur den har utvecklats över tid.

Varför firar Frankrike sin nationaldag den 14 juli?

Frankrikes nationaldag, även känd som Bastilledagen, firas den 14 juli. Detta datum markerar inte bara stormningen av Bastiljen den 14 juli 1789, vilket markerade den officiella början på den franska revolutionen, utan också Fête de la Fédération (Federationens festival) som hölls den 14 juli 1790. Denna masssammankomst var avsedd att inleda en ny era som avskaffade absolutismen och födde en fransk konstitutionell monarki.

Har datumet för Frankrikes nationaldag ändrats över tid?

Ja, firandet av Frankrikes nationaldag har utvecklats över tid, med datumet för nationaldagen som ändrats flera gånger baserat på det politiska regimet i kraft. Varje regim försökte anpassa nationaldagen till betydande händelser eller figurer från sin egen historia, vilket ledde till flera ändringar i datumet för den nationella firandet.

Vad står i fokus under firandet av Bastilledagen?

Under Bastilledagen är det ofta familjeaktiviteter, en påkostad militärparad som visar fransk makt, fyrverkerier och populära danser kända som Brandmännens boll som står i fokus. Årsdagen för stormningen av Bastiljen nämns sällan, och revolutionens inneboende natur och prestationer förpassas ofta till bakgrunden.

Varför har Bastilledagen överlevt som Frankrikes nationaldag?

Den varaktiga naturen hos Bastilledagen som Frankrikes nationaldag kan tillskrivas den noggrant bevarade tvetydigheten kring dess betydelse. Denna tvetydighet gör att individer kan projicera sin egen förståelse av vad som firas, vare sig det är stormningen av Bastiljen, Fête de la Fédération, eller något däremellan. Som ett resultat har Bastilledagen olika betydelser för olika människor, vilket möjliggör dess uthållighet som en dag för nationellt firande.

Källa: Wikipedia